O Prvom Potravinovom Kritikovi na Slovensku a o tejto internetovej stránke.

Patrick Linhart, Bsc, bývalý manažér maloobchodných sietí vás už niekoľko rokov sprevádza nakupovaním potravín. Poukazuje na to, ako vyzerajú kvalitné potraviny a pomáha vám ich diferencovať od toho, ako vyzerá iba kvalitný marketing, ktorý maskuje predražené imitácie. Jeho prácu poznáte najmä Facebookových stránok ako Nakupovanie s Potravinovým Kritikom, Otraviny, Testy Potravín a Potravinový Semafor. Jeho cieľom je otvárať oči spotrebiteľov a učiť ich schopnosti rozpoznávať – nachádzať rozdiel medzi takzvanými mŕtvymi potravinami v lesklých obaloch a kvalitnými potravinami, ktoré prinesú nášmu telu aj nejaký ten úžitok. Už roky vám ukazuje zákulisie výroby potravín, vplyv poniektorých syntetík na ľudský organizmus. Patrick bojuje proti takzvaným “chemo-výrobcom” a objektívnymi recenziami potravín, ako aj otvorenou kritikou nekalých spôsobov “chemo-výrobcov” sa stal doslova podľa ich slov “ich nočnou morou”. Keďže je aj predsedom OZ Testy Potravín, ktorému patrí táto stránka a ktoré vykonáva testy potravinových produktov, jeho tvrdenia sú podložené a ošetrené analýzami s “pečiatkou” z nezávislých akreditovaných laboratórií. Preto, i napriek rôznym diskreditačným antikampaniam s nepodloženými tvrdeniami, I napriek tlakov zo strany falšovateľov kvalitných potravín, ako aj napriek Trestným Oznámeniam, podaných zúfalými “chemo-výrobcami” si predseda Testov Potravín vždy obhájil svoju objektívnu pozíciu. Kvôli zjednodušeniu a prehľadnosti pri nakupovaní, tento potravinový kritik spolupracuje s Úradom Verejného Zdravotníctva na tvorbe Potravinového Semaforu, ktorý nám pomôže v nakupovacom procese a ktorý je prezentovaný v NR SR. OZ Testy Potravín disponujú niekoľkými špecialistmi, ako sú potravinoví technológovia, potravinoví súdni experti, hygienici a v niektorých prípadoch dokonca aj políciou pri obajňovaní potravinových podvodov atď. S potravinovými expertmi pomáha vyvíjať nové potraviny bez chémie. Cieľom tejto činnosti je iba ukázať, že potraviny sa dajú vyrábať aj poctivými starými metódami podľa našich predchodcov a že sa to dá. V spolupráci s desiatkami poctivých výrobcov tak bola vytvorená pečať kvality a predchodca zelenej farby v Potravinovom Semafore PATRICK LINHART ODPORÚČA. Samotný Potravinový Semafor sa však stal terčom v oku nepoctivých výrobcov, ktorý kvôli strachu o svoje zisky sa chystajú vzniku tejto cello-slovenskej aplikácii zabrániť. Aplikácia totiž jednoduchým oskenovaním produktu pomôže zviditeľniť kvalitné potraviny, a to na základe nastaviteľných preferencií samotného spotrebiteľa. Pečať PATRICK LINHART ODPORÚČA môže získať bez rozdielu akýkoľvek výrobca, ktorý bude ochotný si dať testovať produkty, ošetrené touto pečaťou každé tri mesiace, a to z vlastných finančných zdrojov. Ďalšími podmienkami získania pečate je audit priestorov, kde sa výroba nachádza a dodržanie filozofie nepoužitia zbytočných syntetických prídavných látok, ktorými sa zväčša maskuje nekvalita použitých surovín, ako aj vystopovateľnosť použitých ingrediencíí. Pečať tak slúži k lepšej orientácii spotrebiteľa, ktorý môže mať väčšiu istotu, že si kupuje kvalitný výrobok.

Potravinový kritik je síce už mediálne známy, no v poniektorých médiách boli jeho vystúpenia cenzúrované výrobcami, ktorí si v nich platia reklamu. Neplatí to však u všetkých mainstreamových médií, no i z tohto dôvodu vznikol tento web, kde môžete nájsť všetky informácie necenzúrované a pekne pokope. Prednášky a školenia potravinovým kritikom, výrobcami, či inými odbornými školiteľmi nie sú iba o monológu, ale jedná sa o interaktívne diskusie, aby na konci prednášok a školení sa spotrebiteľ sám vedel rozhodovať v nakupovacom procese na základe vlastných stanovených preferencií.

 

Testy potravín vznikli aj vďaka Vašej podpore

Vaša podpora je nevyhnutná pre ďalší chod a fungovanie Testov potravín

PODPORIŤ PROJEKT